ASTD

SYD-ÖSTERBOTTENS PLANTSKOLA

KOTI

HEM

HOME

PLANTBUTIKEN
"GARDEN CENTER"
Öppet hållnings tider
Bilder från Plantbutiken
Prislista 
PLANTSKOLAN
Allmänt
Bilder från odlingarna 
Sortiment
TRÄDGÅRDS LINKAR
Finlands plantskole odlare
Finlands Rossälskap
Finlands klematissälskap
Canadian rose society
Koti Piha (K-Lantbruk)
Koti Puutarha lehti
Garden Web
Den virtuella floran
Odla.nu
ÖVRIGA LINKAR 
Österbotten 
Agrolink

ASTD

E-MAIL: ep.taimisto@agrolink.fi
INTERNET:
http://home.agrolink.net/eptaimisto

Syd-Österbottens Plantskola
Norrbackvägen 9
66270 Pörtom, FINLAND
Tel: +358-6-3661307 - Fax: +358-6-3661507

Last edited: 26.04.2014