pe_lang1.GIF (10606 bytes)
Lillkyrovägen 295, 66520 Veikars
tel./fax (06) 3433088, GSM 0500-262878
e-post: per-erik.lang@agrolink.fi

 

F:ma Per-Erik Lång

- sågning av specialvirke

 


Företaget har främst specialiserat sig på förädling av björk.

Dessutom specialvirke som al, asp, ädelträ och grovt timmer.

Wood-Mizer bandsåg ger möjlighet till sågning av övergrovt virke (max Ø ca 90 cm) samt till ett maximalt utnyttjande av virket.

Kondenstorken kompletterar verksamheten med snickeritorrt virke.

 

Produkter:

  • björkvirke, alla kvalitetsklasser och dimensioner
  • specialvirke, al, asp, lärk mm
  • kvartersågat snickerivirke
  • golvvirke av gran och furu
  • specialdimensioner för utebord och bänkar, panel, spångar, informationstavlor mm.

ALLT VIRKE UNDER TAK!