Välkommen till Ohlssons bigård!
Suomeksi På svenska   Startsida  |  Om oss  |  Vi saluför  |  Beställ  |  Karta  |  Artiklar  |  Bildarkiv  |  Videoarkiv  |  Länkar

                

Vexalavägen 45
66950 Munsala

Telefon: 06 7641 231
Mobil: 050 3510 207

E-post: so.ohlsson@agrolink.fi

Elgon Bin

www.elgon.se

Honung med havtorn
Honey with sea buckthorn

Honung med blåbär
Honey with blueberry